Obiekty gospodarki wodnej i ochrony środowiska

Ujęcie wody – przepompownia wody dla Wrocławia w Michałowie moc 2MW
Inwestor: Miejskie Przeds. Wod. i Kanalizacji Wrocław

Stacja Uzdatniania Wody w Siołkowicach gm. Popielów
Inwestor: Urząd Gminy Popielów

Stacja Uzdatniania Wody w Śmiechowicach gm. Lubsza
Inwestor: Urząd Gminy Lubsza

Oczyszczalnia Ścieków w Brzegu PWiK Brzeg
Inwestor: Przeds. Wodociągów i Kanalizacji Brzeg

Oczyszczalnia Ścieków w Prószkowie
Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Prószków

Oczyszczalnia Ścieków w Ptakowicach
Inwestor: Urząd Gminy Olszanka

Oczyszczalnia Ścieków w Domaniowie
Inwestor: Urząd Gminy Domaniów

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Gać gm. Oława
Inwestor: „EKOGOK” Oława

Kanalizacja Gminna gminy Oława
Inwestor: Urząd Gminy Oława

Oczyszczalnia Ścieków typu BIOCOS w Lewinie Brzeskim
Inwestor: Urząd Gminy Lewin Brzeski
(finansowanie ze środków Unii Europejskiej – ZPOOR)

System monitoringu i sterowania przepompowni ścieków gmina Oława
Inwestor: Urząd Gminy Oława