Oferta

Zapewniamy Państwu kompleksowe wykonanie inwestycji, od fazy projektowania i optymalizacji, poprzez kompletowanie materiałów i urządzeń, aż po wykonanie, instalację, rozruch i niezbędną konserwację.
Nasza oferta obejmuje:

Realizacje w zakresie energetyki:

sieci SN i NN kablowe i napowietrzne
stacje transformatorowe kontenerowe i słupowe
rozdzielnice SN i NN
baterie kondensatorów
układy pomiarowe z transmisją danych

Instalacje elektryczne wewnętrzne:

instalacje oświetleniowe i zasilające
instalacje gniazd wtykowych (230V i 400V)
instalacje odgromowe
instalacje teletechniczne (niskoprądowe)
agregaty prądotwórcze

Oświetlenie:

drogi, parkingi, place
budynki i budowle
sygnalizacja świetlna
iluminacja budynków
iluminacja rzeźb, pomników i fontann

Niezależnie od inwestycji prowadzonych kompleksowo proponujemy także:

Badania i pomiary:

urządzeń i aparatów elektrycznych
maszyn elektrycznych
linii kablowych

Doradztwo:

nadzór nad inwestycjami
dopełnienie formalności z dostawcami energii oraz urzędami
optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej
dobór odpowiedniego zasilania i instalacji oświetleniowej